Обновиха улиците в благоевградското село Покровник
Обновиха улиците в благоевградското село Покровник / Снимка: Община Благоевград
Състоянието на голяма част от уличната мрежа в село Покровник е подобрено, след разпореждане на кмета на Благоевград Атанас Камбитов.  Обновени са основни пътни участъци в селото, като по тях е посипано чакъл. Чакълирани са улиците „Яне Сандански“, „Тодор Александров“, част от улица „Димитър Талев“ и част от улица „Свети Иван Рилски“. По време на среща между д-р Атанас Камбитов и кметът на село Покровник Методи Цонев е обсъден и въпросът да бъде задействана и процедурата по реализиране на инвестиционен проект „ Благоустрояване на улица  „Яне Сандански“.

През последните години бяха направени сериозни инвестиции за ремонти на уличната мрежа и подобряване стандарта на живот в малките населени места в общината. В село Покровник през 2014 година е извършено полагане на нов, износващ плътен асфалтобетон на главната улица в участъка от площада до моста на река Четирка. Беше извършено и баластриране на уличния подход от р. Поповка до махала „Пепелиговци“. Профилиран е и пътният участък от старото училище в селото до главната улица за село Падеж. В село Покровник беше извършено и баластриране на пътя на земна основа до махала „Янчовци“. През 2015 година , след подмяна на уличния водопровод, е извършено баластриране с каменна фракция по улиците „Димитър Талев“, „Яне Сандански“, частично ул. „Тодор Александров“, както и по ул. „Иван Рилски“.

Освен подобряването на уличната мрежа,  беше изградена и детска площадка в двора на детското заведение в с. Покровник. Във филиала на детското заведение бе подменена и дограмата, монтиран е и климатик. Благодарение на целенасочената политика на кмета д-р Атанас Камбитов село Покровник предстои да бъде изградено и ЛЕД осветление на стойност над 77 000 лева. В Бюджета за  2017 година за селата са заделени 250 000 лева.