Обезщетяват безработните в предпенсионна възраст
Обезщетяват безработните в предпенсионна възраст / netinfo

Безработни лица в предпенсионна възраст ще получават социални помощи като компенсация за продължителна липса на заетост.

Условията за подпомагане на трайно безработните са да не са получили обезщетение за безработица, през последните 12 месеца да са регстрирани в съответната дирекция "Бюропо труда", както и да имат навършени 57 г. и 6 мес. за жените и 60 г. и 6 мес. за мъжете.

Друго изискване е сборът от възрастта и осигурителния им стаж да бъде до 60 месеца по-малък от изискуемия за пенсиониране,а също и да не получават пенсия на друго основание, уточниха от Регионалната служба по заетостта в Благоевград.