Над 90 000 души са прегледаха профилактично в Пиринско
Над 90 000 души са прегледаха профилактично в Пиринско / netinfo

93 370 здравноосигурени лица от Благоевградска област са преминали през профилактичен преглед за първото полугодие на 2009 г., съобщиха от Районната здравноосигурителна каса. Общият брой на здравноосигурените лица към края на месец юни е 292 008 .

Статистиката показва, че извършените профилактични прегледи за деца до 18 години са 46 444, а за здравноосигурени над тази възраст - 46 926.

Активната редовна медицинска профилактика е едно от най-важните условия за добро здравословно състояние. Тя дава възможност за ранно откриване на заболяванията, по-качествено и ефективно лечение за пациента и предпазване от индивидуални рискови фактори като фамилна обремененост от заболявания, тютюнопушене, наднормено тегло, посочи говорителят на РЗОК - Благоевград Даниела Петкова.

Националната здравноосигурителна каса продължава да работи за подобряване качеството на медицинската профилактика като призовава личните лекари да влагат още повече усилия за ефективното й извършване. Пациентите също трябва да бъдат активни и да ползват полагащите им се по право редовните прегледи, които са в интерес на собственото им здраве, призовават от здравната каса в Благоевград.

Националната здравноосигурителна каса заплаща профилактична дейност по програмите „Детско здравеопазване” - за деца до 18-годишна възраст и „Майчино здравеопазване”, за бъдещи майки. Профилактиката за пълнолетните здравноосигурени граждани е насочена към формиране на рискови групи с цел предотвратяване и ранно откриване на социално-значимите заболявания.

За да се подобри дейността по профилактиката, от 2009 г. са в сила нови правила за работа на  личните лекари в България. Разширен е обхватът на редовните профилактични прегледи. Те включват задължителното провеждане на повече лабораторни изследвания – изследване на холестерол и триглицериди, както и на кръвна захар при наличието на рискови фактори за пациента като хипертония, затлъстяване.

Стандартният профилактичен преглед трябва да включва изготвяне на подробен обективен статус и анамнеза на пациента, измерване на кръвно налягане, електрокардиограма, изчисляване на индекс на телесна маса, изследване на остротата на зрението и на психичния статус и изследване на урина.   

От тази година по време на прегледите личните лекари трябва да изготвят индивидуални анкетни карти за създаване на групи от пациенти, изложени на риск от определени заболявания. Обособени са 3 основни рискови групи – за сърдечно-съдови, онкологични заболявания и диабет.

От 1 юни Националната здравноосигурителна каса започна да заплаща напълно или частично лекарствата за домашно лечение на здравноосигурените по новия Позитивно-реимбурсен лекарствен списък. Списъкът бе изработен от междуведомствена комисия на Министерския съвет.

58 аптеки от Благоевградска област сключиха договор с РЗОК в областния град  за работа по списъка.