/ Община Банско
Във всички населени места на територията на Община Банско се изпълняват безплатни профилактични прегледи на населението. Дейността е част от заложените мерки в изпълнявания от администрацията проект „Трансфер на иновации в здравеопазването” по Програма „Развитие на човешките ресурси”.
 

Лекари стажанти преглеждат безплатно възрастни хора в община Банско
Снимка: Община Банско

Лекари стажанти преглеждат безплатно възрастни хора в община Банско
Снимка: Община Банско


Безплатни профилактични прегледи за жителите на Oбщина Банско

Общо тридесет стажанти, магистри лекари или медицински сестри, поетапно ще бъдат командировани в рамките на проекта, за да осигуряват равен достъп до здравеопазване на населението в малките населени места от общината.

Лекари стажанти преглеждат безплатно възрастни хора в община Банско
Снимка: Община Банско


„В голяма част от селата ни няма постоянно медицинско присъствие. С дейностите по този проект ще осигурим такова присъствие, поне за срока на неговото изпълнение. Хората, голяма част от които са възрастни, ще преминат през лекарски прегледи и ще получат квалифицирано мнение за своя здравен статус”, коментира кметът Георги Икономов.

Допълнително, за подобряване на медицинската мрежа, се ремонтират медицинските кабинети в селата. Те ще бъдат оборудвани с медицинска техника и материали от първа необходимост.