/ БГНЕС
Три тайни гласувания ще се проведат в началото на петъчната сесия на местния парламент в Благоевград. Общинските съвеници ще дадат своя вот за избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград. Единствената постъпила кандидатура е на доцент д-р Валентин Пенчев Василев.

Комисията по номинация и провеждане на процедура по избор на обществен посредник разгледа подробно набора от документи и след проведено събеседване с кандидата прие, че отговарят на изискванията посочени в официалното обявление от 19.02.2018г.

Местните парламентаристи ще гласуват и две предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин”. Първата номинация е на проф. д-р Крум Кацаров за принос в развитието на съвременната гастроентерология в България. Втората – на Константин Стефанов Цеков, един от основателите на групата ФСБ, за принос в развитието на българското изкуство и култура и популяризирането на Благоевград.

На петъчното заседание ще бъдат одобрени за финансиране процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград за 15 бездетни двойки. Ще бъде гласувано и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Общинските съветници ще разгледат предложения относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община Благоевград, както и одобрение на междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. Ще бъде гласувано и предложение за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти за поставяне на преместваеми обекти.      

Като последна точка в дневния ред на предстоящата редовна сесия е включена молба за изказване от инициативен комитет на родители живеещи в кв. „Ален мак”, гр. Благоевград, във връзка с определените критерии за приема на първокласници в предстоящата 2018-2019 учебна година.