/ Община Белица
Кметът на Белица Радослав Ревански събра на една маса заместник-кметове, експерти, партийни лидери и редови граждани, за да обсъдят заедно идеи и предложения за развитие на общинския център и подобряване на инфраструктурния облик на цялата община.

„С встъпването ми в длъжност категорично заявих своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда.

И през настоящата 2018 година продължаваме да работим за реализирането на визията за развитие на общинския център, за да се превърне в привлекателно място за живот и инвестиции.

Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорските усилия между общинската администрация, Общинския съвет, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество", увери Ревански.

Градоначалникът призова всички да дадат своите идеи и предложения за развитие на планинската община.

"Всички идеи ще бъдат обсъдени внимателно. Сигурен съм, че повече идеи ще доведат до един положителен краен резултат, защото заедно можем повече“, увери градоначалникът.

По време на срещата бяха обсъдени належащи за решаване проблеми - състоянието на улиците, както и възможностите за асфалтирането им, почистване на терени и недопускане на изхвърляне на боклуци в нерегламентирани сметища. Обсъден бе и въпросът за гражданската активност в опазване чистотата на града.

В края на срещата всички присъстващи взеха единодушно решение в рамките на 10 дни след обществено обсъждане да представят своите идеи, които да бъдат обсъдени и заложени за изпълнение.