Кметът Котев откри новоизградения подземен резервоар за минерална вода в Сандански
Кметът Котев откри новоизградения подземен резервоар за минерална вода в Сандански / Снимка: Община Сандански

Новият резервоар с помпена станция за минерална вода бе открит вчера от кмета на община Сандански- Кирил Котев и заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. Той е с вместимост 382 куб. м. и ще събира водните количества от каптиран естествен извор и сондаж от находище на минерална вода „Сандански".

Кметът Котев откри новоизградения подземен резервоар за минерална вода в Сандански
netinfo

Кметът Кирил Котев отправи благодарност към Министерството на околната среда и водите, проектантите и изпълнителите за реализацията на новия резервоар.
„Ефектът на инвестицията е голям. Новият резервоар ще осигури ефективно използване на този ценен ресурс - минералната вода, съкровището на Сандански" - каза заместник - министър Николова в своето приветствие.

Вангелия Иванова - директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район", също отправи благодарност към всички, които имат принос при реализацията на този важен за курортния град проект.

Кметът Котев откри новоизградения подземен резервоар за минерална вода в Сандански
netinfo

Бъдещата експлоатация на новия подземен резервоар и помпена станция ще спре загубата на минерална вода и ще позволи по-рационалното й използване. Това ще бъде в полза не само за развитието на СПА туризма, но и за жителите на град Сандански.
Стойността на новото съоръжение е 215 176, 72 лв., финансиран със средства от ПУДООС.
Цялата площ около резервоара ще бъде озеленена и облагородена отново.

Кметът Котев откри новоизградения подземен резервоар за минерална вода в Сандански
netinfo