Измерват периодично вредни вещества в отпадъчните газове от асфалтовите бази
Измерват периодично вредни вещества в отпадъчните газове от асфалтовите бази / netinfo
Предписания за периодични измервания за съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове на контролираните 8 асфалтови бази на територия на Благоевградска област направиха от РИОСВ - Благоевград.

До един месец след приключване на дейността си за тази година,от асфалтовите бази трябва да представят доклади за извършени собствени периодични измервания.

В началото на 2007 г. четири от асфалтовите бази бяха санкционирани за наднормено съдържание на прах и сажди.