Избират нов строител на ЛОТ-4
Избират нов строител на ЛОТ-4 / Дарик Благоевград, Любима Калпачка, архив

Агенция "Пътна инфраструктура" предприе необходимите действия за прекратяване на договора с гръцката фирма "Актор", изграждаща ЛОТ-4 Сандански - Кулата, който е част от АМ "Струма".

Към настоящия момент обектът е изпълнен на около 50 процента.

Комисия, в която участват представители на възложител, строителния надзор, проектанта и изпълнителя, ще опише извършените досега строителни дейности на обекта. Ще бъде извършена цялостна проверка на качеството на изпълнените строително-монтажни работи.

АПИ ще стартира нова обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи, необходими за довършване и цялостно изграждане на обекта. Срокът за изпълнението на поръчката ще бъде до 150 дни от подписването на Протокол 2А -разрешението за строеж.

От бъдещия изпълнител ще се изиска възстановяване на пътната настилка на обходните маршрути, преминаващи през населените места от стартирането на строителството на лот 4. Дотогава остава настоящата временна организация на движението в района на обекта.