/ iStock/Getty Images
"Сертификат за ваксинация от първото десетилетие на 20 век е сред експонатите на Исторически музей-Петрич", разказа уредникът "Нова и най-нова история" в музея Тодор Тараков.

"Документът е на османотурски език и, според историка, е за извършена имунизация срещу едра шарка. Интересното е, че сертификатът е част от кочан, напечатан в печатница", разказа Тодор Тараков.

"На ръка в него са попълнени личните данни на ваксинираното лице. Отгоре е поставена турата на султана на Османската империя, което е подпис или печат, с който са узаконявани султанските фермани", посочи историкът.

Документът е намерен през осемдесетте години на миналия век при разрушаване на стара възрожденска къща в центъра на Петрич. Тогава, наред с други османотурски документи, сертификатът е предаден на музея в Петрич и е изложен в експозиция, показваща стопанското развитие на града през периода на Възраждането.

Точна информация за съдържанието на сертификата за момента липсва, тъй като специалистите по османотурски език в страната са малко. От музея се надяват документът да предизвика интерес в научните среди и да бъде разчетен подробно.
БТА