Горското стопанство в Петрич с нов директор
Горското стопанство в Петрич с нов директор / /www.uzdp.bg

Инж. Росен Баев поема управлението на ТП „Държавно горско стопанство Петрич” към Югозападното държавно предприятие. Промяната е във връзка с навършване на пенсионна възраст на досегашния титуляр инж. Петър Андонов и заявено желание за прекратяване на договора му за управление. Росен Баев е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет в София.

Има 28-годишен професионален опит в системата на горите. От дипломирането си през 1983 г. до 2008 г. работи в „ДГС Петрич”, като последователно е заемал длъжностите началник на горско-технически участък, технолог, старши лесничей, зам.-директор и директор.
В продължение на три години е главен експерт инфраструктура и гори в Дирекцията на Природен парк „Беласица”. От 2011 г. до момента отново е част от екипа на „ДГС Петрич”, като последната заемана от него длъжност е зам.-директор и лесничей.