Фирмите се отчитат до края на март
Фирмите се отчитат до края на март / Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив

Собствениците на фирми ще могат да подават годишните си финансови отчети в приходната агенция до края на март следващата година. Подписано е споразумение с Агенцията по вписванията, съобщават от НАП.

Фирмите могат да подадат годишните си финансови отчети заедно с декларациите за корпоративен данък.

Запазва се възможността годишните финансови отчети да се подават в Агенцията по вписванията до края на юни, но през първите три месеца фирмите ще имат възможност да изберат в коя от институциите да го направят. Целта е да се улеснят фирмите при подаването на документи.

През 2013 година ще продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.