Два жилищни блока в Гоце Делчев ще бъдат обновени по проект на МРРБ
Два жилищни блока в Гоце Делчев ще бъдат обновени по проект на МРРБ / netinfo
Два жилищни блока в Гоце Делчев ще бъдат обновени по проект на МРРБ, съобщиха от общинска администрация.

Резултатите от конкурса по проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е оповестил заместник–министърът на МРРБ - Калин Рогачев.

По проекта ще бъдат основно ремонтирани 36 жилищни блока. Община Гоце Делчев кандидатства за ремонтиране на бл. 21 на ул. “Гоце Делчев” и бл. 15 на ул. ”Симеон Радев”. И двете сгради са одобрени от оценителите.

В комисията са били включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Националния офис на проекта.

Право на участие в проекта са имали общо 35 общини, нo само 13 от тях са успели да подготвят и подадат документи в определения срок. Поради несъответствие с административните и технически изисквания за участие в проекта са били отхвърлени 11 предложения.

Одобрените жилищни сгради ще получат техническа помощ, както и финансова субсидия в размер на 20% от стойността на строително-ремонтните дейности по отделните жилища и 100% от стойността на обновителните работи по общите части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка.

Община Гоце Делчев ще участва като партньор със средства за подобряване състоянието на околните блокови пространства.