Договр за 160 000 евро по ТГС подписа кметът на Сандански Андон Тотев
Договр за 160 000 евро по ТГС подписа кметът на Сандански Андон Тотев / netinfo
Договор за финансиране на проект, който има за цел да установи и развие трансграничното сътрудничество България - Гърция подписа кметът на община Сандански Андон Тотев.

В рамките на проекта се предвижда ремонт и модернизация на част от сградата на бившия "Стройуниверсал", където се помещава координационния център Партньор по проекта.

Проектът е по програма ФАР Трансгранично сътрудничество. Стойността му е 160 хиляди евро ,като финансирането е 100% грант.

Бенефициент е община Сандански, а партньор е община Филипи Република Гърция.