6 предложения  за финансиране са внесени в МРРБ  за обновяване на жилищни сгради
6 предложения за финансиране са внесени в МРРБ за обновяване на жилищни сгради / netinfo
6 предложения за финансиране за обновяване на жилищни сгради по проект на МРРБ и ПРООН са внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Това съобщават от общинската администрация.

За саниране кандидатстват собствениците на блокове № 1, 15 и 24 в жк " Запад", кооперация "Преслав 1", блок "Лилия" и бл. 152 в Еленово.

До 10-и април комисия ще направи оценка за допустимост на кандидатите, след което ще бъдат подписани меморандуми с одобрените. През май експертна комисия ще извърши обстойно техническо и енергийно обследване на сградите, които ще бъдат санирани.

Същинската дейност по обновяването ще започне през юни.

Проектът на МРРБ и ПРООН осигурява цялостно саниране на жилищните сгради, като изцяло финансира общите части.

Живеещите в блоковете ще получат техническа помощ за реализиране на цялостното обновяване, контрол по изпълнение на дейностите, технически паспорт на сградите по европейски стандарти за енергийно сертифициране, субсидия, покриваща 20 % от стойността на строително-ремонтните дейности в собствените им жилища.

На собствениците на апартаменти, които са санирали жилищата си ще бъдат приспаднати сумите от общите разходи.

Съгласно подписания с МРРБ и ПРООН меморандум за логистична подкрепа, община Благоевград участва в благоустрояването на междублоковите пространства, като за целта осигурява 90 % от необходимите средства.

Първият блок в община Благоевград, намиращ се в ж.к. „Запад", който се санира по тази програма, ще бъде готов през май тази година, съобщи координаторът за Благоевград - г-жа Ани Калинкова.