/ iStock/Getty Images
Починалите в област Смолян през пандемичната 2020 година са с 26.5% повече, според данни на Статистическото бюро в Смолян.

И през миналата година се запазва тревожната демографска тенденцията на намаляване на жителите в планинската област, застаряване на населението и отрицателен прираст.

Населението на област Смолян е спаднало до 101 887 души през 2020г. За една година жителите са намалели с 1 645, а за последните 10 г. - с 20 715 души

Над 56 на сто от хората на областта живеят в градове, а селското население е разпръснато в 232 села, 90 от които са с по-малко от 50 жители. Осем села са напълно обезлюдени.

Прогнозите за повишена раждаемост през 2020 г. заради периодите на локдаун, не се потвърждават от ститистиката, тъй като новородените деца през годината са с 2.3 на сто по-малко от предходната.

Община Баните е най-засегната от отрицателните демографски процеси.
 
БТА