Учени с нови доказателства за еволюцията на живота на сушата
Учени с нови доказателства за еволюцията на живота на сушата / Thinkstock/Getty Images

Учени смятат, че открита наскоро фосилизирана гъба на 440 милиона години е сложила началото на процеса на гниене и на формиране на почвата на Земята, съобщи ЮПИ. Това е открило пътища за поява на по-разнообразни форми на живот.

Фосилизираната гъба, извадена от земните недра в Швеция, е най-древната, откривана някога, и е най-древният пример за живеещ в почвата организъм. Макар да не става дума за първия жив организъм на сушата, гъбата Tortotubus вероятно е имала важна роля за превръщането на почвата в по-подходящо за другите организми място за живот. Способността на Tortotubus да складира и да пренася хранителни вещества благодарение на процеса на разлагане е допринесла за формиране на горен слой плодородна почва.

Присъствието на Tortotubus е допринесло също за това почвата да съдържа кислород и азот.

"През епохата, когато е съществувал въпросният организъм, животът е бил концентриран почти изцяло в океана", заяви ръководителят на изследването Мартин Смит от Кембриджкия университет. "На сушата имало единствено мъхове и подобни на лишеи растения. Преди да се появят цъфтящи цветя и дървета и зависещи от тях животни, е трябвало да има процес на гниене и да се формира почва", допълва той.

Учените смятат, че най-ранните заселили се на сушата организми са се появили през палеозоя, преди 450-500 милиона години. Новата находка навежда на мисълта, че гъби вероятно са били сред първите подобни организми.

"Резултатите разкриват, че гъби вероятно са колонизирали сушата, преди първите животни да напуснат океаните", отбеляза Смит. "Това позволява да се запълни важна празнина в еволюцията на живота на сушата", посочва той.

Източник: БТА