Теория за раждането на спътниците на планети
Теория за раждането на спътниците на планети / снимка: sxc.hu

Френски астрофизици създадоха теория, която за първи път дава еднозначно обяснение за формирането на спътниците на планетите в Слънчевата система, съобщи сп. „Сайънс”.

Сателитите се образуват в „младите години” на планетите от съставните частици, формиращи пръстените около планетите. Броят и размерите им зависят от това колко бързо пръстените се разширяват, като по този начин съставните им частици излизат извън гравитационните сили на планетата.

Става дума за преодоляване на Предела на Рош (бел.ред. условна сфера около планета, в рамките на която е невъзможно образуването на монолитно тяло, тъй като гравитационните сили на планетата го разкъсват). По реда на възникването „старите” спътници постепенно се отдалечават от планетите, за да отстъпят място на „младите”, уточнява БГНЕС.

Учените стигнали до извода, че споменатият по-горе принцип е в сила не само за газовите планети-гиганти, но и за планетите от земен тип. Според експертите всяка планета от Слънчевата система е имала в началото на съществуването си пръстени като тези на Сатурн.