Черни дупки излъчват радиация
Черни дупки излъчват радиация / Thinkstock/Getty Images

Учени откриха куп от свръхмасивни черни дупки в далечната Вселена, които излъчват радиация в една и съща посока, съобщи ЮПИ.

За пръв път астрономи попадат на подобно подреждане на свръхмасивни черни дупки. Тъй като въпросната радиация води началото си от черни дупки в центъра на галактики, които са достатъчно отдалечени и е невъзможно да влияят една на друга, координацията им вероятно се дължи на еволюцията на ранната Вселена.

Как изригва черна дупка?

Смята се, че преходът от по-малката ранна Вселена към голямата структура, каквато е днешната Вселена, е свързан с постоянни темпове на ротация.

Радиацията е излъчена от свръхмасивни черни дупки в центъра на галактики и единствената възможност за подобно подреждане е въпросните черни дупки да се завъртат в една и съща посока, поясняват учените.

Повлияни от промени в масата през този ранен преход, темповете на ротация са насочили радиацията в една посока.

Стивън Хокинг: Черната дупка не е капан, а врата към друга вселена

Астрономите не са си поставяли за цел да открият подобно подреждане, а просто търсели най-слабите радиосигнали във Вселената. В рамките на изследването са използвани радиотелескопът MeerKAT в РЮА и една от най-големите мрежи радиотелескопи в света - Square Kilometer Array.

Получените резултати ще допринесат за подобряване на моделите на ранната еволюция на Вселената.

Източник: БТА