/ iStock/Getty Images
Замърсяването на въздуха в градовете причинява 1,8 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година, показват две проучвания, публикувани в списание "Лансет планетари хелт" и цитирани от ЮПИ.

Освен това почти 2 милиона случая на астма сред децата в световен мащаб годишно са свързани с излагане на замърсяване с азотен двуокис от отделяните емисии от моторни превозни средства. Два от три подобни случая са регистрирани в градски райони, показват данните.

В едно от изследванията е проследена концентрацията на фини прахови частици във въздуха и тенденциите при смъртността в над 13 хиляди града по света в периода между 2000 и 2019 г., последната година, за която има налични данни. Второто проучване е за нивата на азотен диоксид в същите населени места и влиянието му върху населението.

България ще бъде осъдена за втори път заради мръсния въздух

Във всички участвали в изследването градове средните концентрации на фините прахови частици във въздуха са били до 300% по-високи от прага, определен от Световната здравна организация (СЗО) за нездравословно излагане през 2021 г., обясняват учените.

Приблизително 61 на всеки сто хиляди смъртни случая в градските райони по света са били свързани с излагане на фини прахови частици през 2019 г., като най-много са били в Югоизточна Азия - 84 на сто хиляди, сочат данните.

В световен мащаб е имало около 1,8 милиона повече починали хора, като това е разликата между реалните смъртни случаи и прогнозния брой на базата на исторически тенденции според Центровете за контрол и профилактика на заболяванията. Те са причинени от замърсяване на въздуха само през 2019 г., твърдят изследователите.

В същата година са регистрирани и 1,85 милиона нови случаи на астма при децата, свързани с азотен двокис. Това е малко под 9% от всички диагностицирани белодробни заболявания през 2019 г., показват данните.

В градските райони азотният двуокис е виновен за 16% от всички нови случаи на астма сред подрастващите през 2019 г., въпреки че процентът на страдащите от нея в разглежданите градове е намалял през 20-годишния период на проучване и това в известна степен се дължи на увеличаване на населението, според учените.
Децата и възрастните хора поемат тежестта на здравните усложнения, свързани с излагането на замърсяване на въздуха, обясняват експертите.

"За да се избегне голямата тежест за общественото здравеопазване от замърсяването на въздуха, ще се изискват стратегии не само за намаляване на вредните емисии, но и подобряване на цялостното обществено здраве", казва Вероника Съдърленд от университета "Джордж Вашингтон" във Вашингтон, която е съавтор на двете проучвания. Според нея по-голямата част от световното градско население все още живее в райони с нездравословни нива на замърсяване на въздуха.
Около 55 на сто от световното население живее в градовете според СЗО, и 86 процента или 2,5 милиарда от тях са изложени на нездравословни нива на микроскопични прахови частици във въздуха, обясняват Съдърленд и колегите й.

В САЩ над 40 на сто от хората обитават градове с нездравословен въздух, според данните.

Излагането на фините прахови частици е свързано и с различни здравословни проблеми, сред които астма и други белодробни състояния, сърдечни болести и деменция, показаха минали проучвания.
БТА