Министърът на миграцията на Гърция бе напосещение в София по покана на Христо Терзийски
Министърът на миграцията на Гърция бе напосещение в София по покана на Христо Терзийски / iStock/Getty Images
Гърция въвежда допълнителни мерки за ограничаване на придвижването между отделните области
Гръцките власти взеха спешно решение, което влиза в сила още в рамките на днешния ден, 23 април 2021 г., и ограничава движението на гражданите между различните области на страната. Целта е да се сведат до минимум контактите по време на предстоящите Великденски празници и да се намали разпространението на COVID-19.
 
По инфор​мация на посолството ни в Атина решението ще бъде в сила до 06:00 ч. на 10 май 2021 г.  и важи за територията на цялата страна.
 

Изключения се допускат единствено в следните случаи:
 
1. Придвижване от и до работното място след представяне на удостоверение за движение с цел работа, в което е посочено началото и края на работния ден. Удостоверението се проверява от контролните органи в Регистъра на човешките ресурси и Информационната система "ERGANI" на Министерството на труда и социалните въпроси.

2. По здравословни причини, единствено в случай на придвижване към болница, за което се изисква удостоверяване от съответния компетентен здравен орган. Изключение правят извънредни и спешни случаи.

3. Еднократно придвижване до постоянен адрес по местоживеене, което се доказва с  Удостоверение,което е специално предназначено за целта и се получава безплатно от уебсайта https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis или с представяне на копие от декларация за платен данък върху доходите E1. 

МВнР посъветва българите в Индия да напуснат страната

4. Пътуване за погребение при условията, предвидени от закона. Гражданинът, който се придвижва за погребение, е длъжен да представи на компетентните органи смъртния акт и разрешителното за погребение. Общото време за пътуване в този случай не може да надвишава 48 часа.

5. Пътуване на разведени или разделени родители, когато е необходимо за осигуряване на комуникацията на родителите и децата. Пътуващият родител е длъжен да представи на компетентните органи в случай на развод - съдебно решение, или в случай на раздяла - съответната декларация по закон. 
 
На гражданите, които нарушат ограничителните мерки за движение, се налага административна глоба от 300 евро. 
 
В случай, че гражданин представи фалшиви доказателства за съответната причина за пътуване, се налага административна глоба от 500 евро.
 
Няма промяна в известния минимален кръг основания за влизане в Гърция. Пътуването с цел туризъм не е сред тях. Всяко влизане в Гърция следва да бъде подкрепено от съответните, подкрепящи основанието, документи.

Придвижването между отделните области в Гърция на практика е забранено, с изключение на описаните 5 основания, подкрепени от съответните документи. 
 
От МВнР препоръчват на българските граждани да се въздържат от пътувания до Гърция в периода от 23 април 2021 г. до 10 май 2021 г.