Решен е проблемът с изписването на euro на български
Решен е проблемът с изписването на euro на български / netinfo
Проблемът с изписването на името на общата европейска валута на кирилица в официално документи на ЕС е решен в полза на България. Това обяви премиерът на Португалия и председател на Европейския съвет Жозе Сократеш на неформалната среша на върха на лидерите на Европейския съюз в Лисабон. България е получила подкрепата на всички страни членки изписването на общата валута на кирилицата да е „евро”.

Аргументите, с които българските политици дойдоха да защитят позицията ни за еврото са свързани с това, че единната европейска валута е записана като „евро” в нашия договор за присъединяване и че България е първата държава с кирилица, члена на Съюза. В европейските документи е записано, че валутата на Европейския съюз се изписва еднакво във всички държави членки, но отчитайки особеностите на всички азбуки.

На срещата в понеделник в Люксембург няколко държави вече бяха подкрепили страната ни. Португалия, която председателства Евросъюза пое ролята на посредник в решаването на проблема с допълнителния аргумент, че изписването на европейската валута като „евро” в България ще даде възможност и за новите бъдещи членки с кирилица това да бъде аналогично и че няма да създаде проблем с други страни членки.

Целта и амбицията на португалското председателство е да бъде приет окончателният вариант на договора за реформи и той да бъде ратифициран от всички държави преди изборите за европейски парламент през 2009 г.