Путин: Приключихме с политическото безправие на народа
Путин: Приключихме с политическото безправие на народа / netinfo
 В Кремъл се проведе разширено съвещание на Държавния съвет на тема “Стратегия за развитие на Русия до 2020 г.” Президентът Владимир Путин произнесе реч, в която обявява икономическата програма на страната за следващите 12 години. Така това заседание на Държавния съвет повече прилича на “икономическо завещание”, което настоящият президент оставя на своя приемник.

На заседанието присъстваха около 750 души – губернатори, депутати, лидери на партии, обществени дейци, главни редактори на медии, представители на духовенството. В началото на речта си Путин припомни на присъстващите и на всички руснаци как всичко е било лошо в Русия до момента, в който екипът начело с Путин е започнал да претворява на дело своя план за извеждане на Русия от системната криза.

Сепаратизмът отстъпи, а на тероризма бяха нанесени решаващи, съкрушителни удари, заяви Путин. Беше приключено с политическото безправие на народа на Русия. От края на 90-те години “ние последователно работехме върху формирането на устойчива и дееспособна политическа система”, каза Путин. Успяхме да избавим страната от порочната практика за приемане на държавни решения под натиск от суровинни и финансови монополи, медийни магнати, чуждестранни политически кръгове и безсрамни популисти – когато не само националните интереси, но и елементарните потребности на милиони хора цинично бяха игнорирани, подчерта Путин. Сега може с увереност да се заяви, че с политическото безправие на народа в Русия е приключено, каза той.

В света се разгръща нова надпревара във въоръжаването, констатира президентът на Русия Владимир Путин на разширено съвещание на Държавния съвет.

Путин посочи, че това не се случва по инициатива на Русия. “За съжаление това не зависи от нас, не ние започнахме това”, каза Путин. В тази връзка той отбеляза, че през следващите години в Русия трябва да започне производството на нови видове въоръжения, които не отстъпват по своите качествени характеристики на въоръженията на много държави, а в редица случаи и ги превишават.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви в речта си пред разширеното заседание на Държавния съвет в Кремъл, че към 2020 г. средната класа трябва да представлява 60 % от населението на страната.

Путин обяви за основна цел построяване на общество на равните възможности, общество без бедност. Той заяви, че към 2020 г. средната продължителност на живота в страната трябва да се увеличи до 75 години. Путин подчерта, че разликите в доходите на най-богатите и най-бедните граждани трябва да бъдат кардинално намалени. По данни на руския президент сега разликата е 15 пъти. При това той предупреди, че не бива да има уравниловка и заяви, че трябва да се създават стимули за професионална и творческа самореализация.

Според Путин за постигането на тези цели на руснаците трябва да се гарантират обезпечена старост, личната им сигурност, включително защита на живота и имуществото, екологичната им безопасност. Той обяви науката и образованието за ключ към иновационното бъдеще на руската икономика. Според Путин досега Русия се развива по инерция и е принудена да заимства много технологии. Руският държавен глава подчерта, че не е премахната опасността от затвърждаване на статута на Русия като суровинен придатък към световната икономика.

Путин смята, че държавата трябва да стимулира бизнеса да инвестира в научни разработки. Той отбеляза, че по брой учени Русия е на трето място в света, а по държавно финансиране на науката също се приближава към този показател. Путин подчерта, че абсолютен национален приоритет е развитието на човека. Накрая Путин заяви, че Русия трябва да стане най-привлекателната за живот страна. “Убеден съм, че можем да направим това, без да жертваме настоящето за т. нар. светло бъдеще”, допълни той.