ПАСЕ прие резолюция за статута на Косово
ПАСЕ прие резолюция за статута на Косово / netinfo

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прие резолюция и препоръки за решаване на статута на Косово с две поправки, внесени от сръбската делегация.

От текста, чийто автор е лорд Ръсел Джонстън, отпадна препоръката за наложено решение на статута на Косово и бе внесена препоръка за продължаване на преговорите между двете страни на базата на резолюция 1244 на ООН.

Според първата от предложените от сръбската делегация поправки, ПАСЕ се обявява за намиране на алтернативни начини за продължаване на преговорите и за постигане на компромисно решение. Според втората, от изречението "не трябва да се изключва косовският парламент да реши едностранно да обяви независимост", трябва да се изтрие продължението "ако Съветът за сигурност не бъде в състояние да постигне единодушна позиция и наложи решение".

Сръбската делегация, макар да е доволна, че е успяла да издейства важни промени, не гласува за резолюцията. Резолюцията не е юридически задължителна, а има съвещателен характер.