Над 50 държави обявиха мерки срещу глобалното затопляне
Над 50 държави обявиха мерки срещу глобалното затопляне / снимкa: Reuters

След като на 31 януари изтече крайният срок, произтичащ от неамбициозното споразумение, което беше сключено на конференцията в Копенхаген, над 50 държави, включително най-големите замърсители на атмосферата Китай и САЩ, са приели планове за мерки срещу глобалното затопляне, съобщи Ройтерс. Държавите, които заедно отделят над две трети от световните емисии на парникови газове, в повечето случаи са обявили повторно предишните си цели за ограничаване на емисиите. Китай и Индия обаче се позовават не на Копенхагенската спогодба, а на Рамковата конвенцията на ООН за промяната в климата от 1992 година, пише БТА.

Следва списък с някои държави и поетите от тях ангажименти за ограничаване на парниковите им емисии до 2020 година. В скоби е посочен процентът от световните емисии на парникови газове, който отделя съответната държава.

- КИТАЙ (22) се ангажира повторно да ограничи емисиите си с 40 до 45 процента от прогнозирания през 2005 г. растеж до 2020 година. Това намаляване на "интензитета" на емисиите в действителност означава, че в абсолютни стойности китайските емисии ще се увеличат, но по-бавно в сравнение с икономическия растеж. Китай пое този ангажимент, позовавайки се не на Копенхагенската спогодба, а на Рамковата конвенция от 1992 година.

- ИНДИЯ (6) също пое ангажимент, позовавайки се на конвенцията на ООН, а не на споразумението от Копенхаген. Делхи се ангажира да ограничи интензитета на емисиите си с 20 до 25 процента в сравнение с нивото от 2005 година.

- СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ (18) се ангажираха да ги намалят до 17 процента под нивото от 2005 г., което съответства на 4 процента под нивото от 1990 година.

- ЮЖНА АФРИКА (1) предложи да забави растежа на емисиите си до 34 процента под предвиденото ниво за 2020 г., при условие че се сключи голямо глобално споразумение и й се предостави финансово подпомагане.

- БРАЗИЛИЯ (1) потвърди обявеното си по-рано намерение да ограничи емисиите си до 36-39 процента от планираното ниво за 2020 година. Най-амбициозният вариант предвижда емисиите да паднат до 20 процента под нивото от 2005 г. , или приблизително до това от 1994 година.

- ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (15) потвърди ангажимента си да намали емисиите си до 20 процента под нивото от 1990 г. и до 30 процента, ако други държави задълбочат ангажиментите си.

- ЯПОНИЯ (4) поднови предложението си да намали емисиите си до 25 процента под нивото от 1990 г., при условие че големите замърсители начело с Китай и САЩ сключат амбициозно споразумение.

- АВСТРАЛИЯ (1) потвърди намерението си да намали емисиите си с 5 до 25 процента от нивото през 2000 г., което се равнява на 3 до 23 процента от това от 1990 г.

- ЮЖНА КОРЕЯ потвърди плана си за забавяне на растежа на емисиите си до 30 процента под обичайното ниво до 2020 г.

- НОВА ЗЕЛАНДИЯ обяви, че ще намали емисиите си до 10-20 процента под нивото от 1990 година.

- НОРВЕГИЯ потвърди отново едностранно поетия ангажимент да намали емисиите си до 30 процента под нивото от 1990 година, или до 40 процента под него, ако други държави си поставят по-амбициозни цели.

- СИНГАПУР препотвърди плановете си да намали емисиите си със 7 до 11 процента под обичайното ниво и обеща да задълбочи намалението на емисиите до 16 процента, ако бъде постигнато глобално споразумение за мерки срещу промяната в климата.

- МАЛИ изяви желание да бъде включено в списъка на държавите, поели конкретни ангажименти.

- КУБА изрази несъгласие с Копенхагенската спогодба.

Подкрепа за инициативата изразиха още БАНГЛАДЕШ, ЦЕНТРАЛНАТА АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА, КОСТА РИКА, МАКЕДОНИЯ, МАДАГАСКАР, МАЛДИВСКИТЕ ОСТРОВИ, МАРШАЛОВИТЕ ОСТРОВИ, НАМИБИЯ, ПЕРУ, ФИЛИПИНИТЕ, САМОА, ЮЖНА КОРЕЯ И ТРИНИДАД И ТОБАГО.