Мониторинговият доклад на ЕК за България - като цяло положителен
Мониторинговият доклад на ЕК за България - като цяло положителен / Guliver/Getty Images

Мониторинговият доклад на Европейската комисия за България за 2015 година като цяло е добронамерен, съобщава БНТ. Очаква се документът да бъде оповестен в сряда и в него да има най-много критики към ВСС, но и да се отбележи напредъкът в съдебната реформа.

Въпреки предварителните очаквания на някои български политици за силно критичен доклад, документът изглежда като цяло положителен. В него се отчита макар и слабият процес на реформи в съдебната система.

Борбата с организираната престъпност вече дори не е толкова на фокус, колкото преди, а това показва напредък в тази област. Едно от важните заключения е, че след законодателните промени в различни сфери е важно да има и резултати. Приветстват се стратегиите за борба с корупцията и за съдебна реформа и се отбелязва, че трябва да започнат да бъдат прилагани. В доклада се подкрепя идеята на премиера Бойко Борисов България да получи експертна помощ за провеждане на съдебната реформа.

Документът е най-критичен към ВСС. Описват се случилите се около съвета събития и се критикуват непрозрачните процедури. Без да се посочват имена, са описани скандалите, включително с телефонните записи.

Има критики, че в такива случаи ВСС се самосезира и започва работа по проблемите твърде бавно, едва след значителен обществен натиск. За поредна година докладът препоръчва да се променят НК и НПК, отбелязва се неравномерната натовареност на съдилищата и се подкрепя идеята за проверка на работата на прокуратурата.

Като положителни стъпки са посочени изборът на главен съдебен инспектор и промените в системата за случайно разпределение на делата. Европейската комисия оценява положително и работата на специализираните съд и прокуратура, чиято дейност вече е започнала да дава резултати.

Препоръчват се законодателни промени, които да направят по-лесна работата на комисията за конфискация на незаконно придобито имущество.

Докладът приветства възобновяването на реформите през 2015 година след застоя преди това.

Подобен документ се изготвя и за Румъния, а Холандия обвърза приемането на България в Шенген с оценките в докладите.