Мария Габриел
Мария Габриел / EK
Българският еврокомисар Мария Габриел е на Социалната срещата на високо равнище в Порто с делегация на Европейската комисия, водена от нейния председател Урсула фон дер Лайен. Това съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия.

Основната цел на двудневната проява е да се изготвят насоки за реализирането на Европейския стълб на социалните права, включително в областта на заетостта, уменията и социалната закрила. Конференцията на високо равнище се проведе в три сесии, които се фокусираха върху проблемите на заетостта и работните места, уменията и иновациите, благосъстоянието и социалната закрила. Мария Габриел взе участие в работната сесия "Умения и иновации" заедно с президента на Франция Еманюел Макрон, министър-председателя на Белгия Александер де Кро, министър председателя на Финландия Сана Марин, министър председателя на Люксембург Ксавие Бетел, председателя на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер и други.

Мария Габриел даде началото на мащабна кампания за медийна грамотност и борба с дезинформацията

"Уменията и иновациите са взаимосвързани. Те са ключът към бъдеща конкурентноспособна Европа в световен мащаб и към постигане на екологична и цифровата икономика. Над 70 процента от европейските дружества съобщават за недостиг на работна ръка с нужните умения. За да развием иновациите са нужни таланти, които да притежават нужните умения за създаване на иновации, водещи до нови работни места. Затова подходът трябва да е цялостен, адресиращ мерки във всеки един етап на образователния процес от ранна детска възраст през началното, средното и висшето образование до възможностите за преквалификация и учене през целия живот. Това ще ни позволи да подобрим прехода от образователните системи към пазара на труда", заяви Мария Габриел.

За всеки един етап, на който се налага да бъдат взета мерки, българският еврокомисар даде конкретни примери на действия, заложени в инициативите й за изграждане на Европейското образователно пространство и новия План за действие в областта на цифровото образование. Например, инициативата ДConnectivity4SchoolУ ще подобри достъпа и цифровата свързаност на училищата, включително в селските райони. Ще бъде поставен специален акцент върху цифровите умения и създадена мрежа от центрове за цифрово образование. Предвидени са мерки и за насърчаване участието на жените в обучението и кариерното развитие в STEM специалностите (наука, технологии, инженерство и математика). Не на последно място, Мария Габриел наблегна на инициативата "Европейски университетски алианси", която ще подпомогне трансформацията на висшето образование за осигуряване на нужните умения за динамично променящия се пазар на труда.

Инвестиции в наука и иновации за устойчиво възстановяване след пандемията от COVID

"За да бъде Европа по-конкурентоспособна и грижеща се за талантите си, иновациите и уменията трябва да вървят ръка за ръка. Имаме нужда от новатори, от стартъпи. Имаме нужда от учители, които чрез иновативни методи да преподават необходимите знания и умения. Защото качественото образование е ключов аспект на икономическия потенциал и решаващ фактор по пътя на екологичния преход и цифровата трансформация на нашите икономики и общества. Днешната среща в Порто е признание, че трябва да продължим да работим в тази посока", заключи Мария Габриел.
БТА