Косово
Косово / снимка: БГНЕС

Косово е област в Южна Сърбия. Тя е автономна област в състава на Република Сърбия, но е предмет на продължаващ териториален спор между сръбското правителство и предимно албанското население.

Формално Косово е част от Сърбия, но след Косовската война /1997-1999 г./ се управлява като протекторат на ООН. Съгласно Резолюция № 1244 от 10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност /СС/ на ООН, с която се слага край на военното противопоставяне по време на Косовската криза от 1999, Косово е автономна област в състава на Република Сърбия от Съюзна Република Югославия, преименувана на Сърбия и Черна гора (разпаднала се през 2006) и днес Сърбия.

С резолюцията се регламентира въвеждането на управление на ООН в Косово. Югославските военни и административни власти са изтеглени и е въведена администрация на ООН. Генералният секретар на ОOН назначава свой специален представител, на когото е поверено управлението на Косово под името Временно управление на мисията на Обединените нации в Косово (ЮНМИК). Основните и най-висши нормативни актове, издавани от специалния представител, са наредби. В своята първа наредба от 25 юли 1999 г. специалният представител представя своите правомощия.

Цялата законодателна и изпълнителна власт, отнасяща се до Косово, включително и управлението на правосъдната система, е поверена на ЮНМИК и се изпълнява от специалния представител. Законите, действали на територията на Косово до 24 март 1999 г.(началото на международната военна намеса от страна на НАТО- въздушните удари), са в сила в случай, че не са в противоречие с международните стандарти за правата на човека или с наредбите на ЮНМИК. Впоследствие, с приемането на нови законодателни актове от страна на ЮНМИК, действието на законодателството на Югославия все повече отслабва.

През 2001 г. с наредба специалният представител приема Конституционна рамка за временно самоуправление, играеща ролята на основен закон на областта. В нея е предвидено изграждането на различни “временни институции на самоуправление”, включително парламент, правителство и съдилища, намиращи се под надзора на специалния пратеник на генералния секретар на ООН. През декември 2001, след проведени през предишния месец избори, е учреден 120-местен Косовски парламент, чиито закони влизат в сила след утвърждаването им от специалния представител на генералния секретар на ООН. През 2001, с учредяването на парламента на Косово и на редица други институции, започва изграждането на новите учреждения на местно самоуправление в областта.

В края на 2007 г. в Косово бяха проведени парламентарни избори, които бяха спечелени от партията на Хашим Тачи, избран в началото на 2008 година за премиер. Тачи е бивш лидер на Армията за освобождение на Косово /АОК/. От 1999 г. Косово е управлявано от петима специални представители на генералния секретар на ООН: Бернар Кушнер, Франция, Ханс Хекеруп, Дания, Михаел Щайнер, Германия, Хари Холкери, бивш премиер на Финландия, 1987-1991, Сьорен Йесен-Петерсен (от 16 юни 2004), Йоаким Рюкер, Германия (от 1 септември 2006). /БГНЕС/