/ ThinkStock/Getty Images
От храната, която консумираме, до въздуха, който дишаме, природата не само предоставя на човечеството средства за живот, но и осигурява човешки дейности, които да процъфтяват.

В навечерието на голямата среща, посветена на биоразнообразието в Париж, която се очаква да очертае заплахата, която хората създават за природните местообитания и видове на Земята, ето информация какво прави природата за нас.

yes В нашата чиния

Една от основните невидими роли, които играе природата за нас, идва под формата на опрашващи насекоми. 3/4 от цялата храна, произведена в световен мащаб, разчита на насекоми за опрашване на реколтата - индустрия, на която разчитат 1,4 млрд. души за осигуряване на препитанието си. Въпреки това, изправени пред глобалните повишения на температурата, причинени от човешки дейности и отровени от използването на пестициди, насекомите масово умират. Това има каскаден ефект върху хранителната верига - птици, гущери и жаби, които се хранят с буболечки, също изчезват. Само за 30 години Европа е загубила 80% от популацията на насекомите си, което води до изчезването на около 400 милиона птици.

Освен това ерозията на кораловите рифове, дължаща се на затоплящите се морета, застрашава до 30% от всички морски видове, включително рибата, на която половин милиард души разчитат да се хранят.

yes В шкафа с лекарствата

Около половината от активните съставки в продаваните лекарства произхождат от растения или животни. Морските звезди, морските таралежи и зелениката са само три от безбройните видове, за които е известно, че имат антиканцерогенни свойства, докато молекулите от морските червеи са се оказали от решаващо значение за запазването на присадките на кожата.

Учени прогнозират климатична катастрофа към 2100 г.

Известни са и здравните ползи от простото живеене в близост до природата - намаляване на алергиите и облекчаване на хроничната физическа и психическа умора. Едно американско проучване сред 100 000 души, проведено в продължение на осем години, сочи, че хората, които са живели в рамките на 250 м от зелено пространство са с 12% по-малка вероятност да умрат от тези, които не са.

4 млрд. души разчитат предимно на природни лекарства за здравеопазването си, а 70% от лекарствата, използвани за рак, са естествени или биовдъхновени, според проектодоклад, който ще бъде представен на срещата в Париж.

yes Въздухът, който дишаме

Горите и океаните поглъщат около половината от всички произведени от човека емисии на парникови газове годишно, като компенсират най-големите ексцесии на глобалното затопляне и ни осигуряват чист въздух за дишане. Но тъй като емисиите продължават да се увеличават и нивата на парникови газове в атмосферата достигат най-високите си стойности от 3 млн. години насам, учените предупреждават, че естествената способност на Земята за абсорбиране на въглеродния диоксид може да не е в състояние да поддържа досегашното темпо.

Светът върви към климатична катастрофа, предупреждава ООН

Растенията са мощен филтър срещу замърсяването на въздуха в градовете. Проучване в Шанхай показа, че нейните зелени площи са способни да улавят 10% от опасните фини прахови частици.

yes Нашите портфейли

Много изследвания са се опитали да оценят стойността на „услугите“ на природата в парично изражение. Само опрашващата дейност на насекомите „струва“ 200 млрд. долара годишно.
Едно проучване от 2010 г. постави разходите, свързани със загубата на биологично разнообразие, между 1,35 и 3,1 трлн. долара годишно.
БГНЕС