/ iStock/Getty Images
Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат пътя по основните реформи, се посочва в резолюции, приети днес от Европейския парламент.

В докладите за оценка на напредъка, постигнат от четирите държави в последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на страните за присъединяване към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни области като върховенството на закона и ефективното действие на демократичните институции. Евродепутатите подчертават значението на повишаването на борбата с корупцията и организираната престъпност, както и на задълбочаването на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество.

ЕП приветства ясната стратегическа насоченост и ангажираност на Албания към присъединяване и призовават за официално започване на преговори без по-нататъшно отлагане, след пълното изпълнение на условията, определени от Европейския съвет. Евродепутатите подчертават, че общите избори на 25 април тази година ще бъдат от ключово значение за подновяването на демократичния процес в страната. Допълва се, че свободните и честни избори са от основно значение по пътя към ЕС.

ЕП призовава правителствата на Косово и на Сърбия да се въздържат от всякакви действия, които биха подкопали доверието между двете държави. Като отбелязват, че пет държави от ЕС все още не са признали Косово, евродепутатите отново ги призовават да направят това. Те отбелязват, че независимостта на Косово е необратима. Според ЕП признаването на Косово от тези останали държави би било от полза за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия, би укрепило стабилността на региона и би улеснило присъединяването към ЕС на двете държави. ЕП призовава Съвета на ЕС спешно да пристъпи към приемането на безвизов режим за гражданите на Косово.

ЕП заявява, че Северна Македония е постигнала последователен напредък по приемането на реформите на ЕС. Евродепутатите призовават възможно най-скоро да се състои първата междуправителствена конференция със Северна Македония, която ще отбележи официалното начало на преговорите за присъединяване. ЕП изразява съжаление, че България и Северна Македония все още не са постигнали разбирателство по нерешените двустранни въпроси, и ги насърчава да постигнат компромис по план за действие от конкретни мерки за преодоляване на тази безизходица. Евродепутатите припомнят предишните препоръки на ЕП за дискриминацията срещу граждани, които открито изразяват своята българска идентичност или етнически произход, и отбелязват липсата на напредък в тяхното прилагане.

ЕП предупреждава, че нормализирането на отношенията на Сърбия с Косово и искреното зачитане на основните права на национално равнище са от съществено значение за определяне на скоростта на преговорите за присъединяване. Евродепутатите изразяват загриженост от ефективната работа на новия парламент на Сърбия, в който няма опозиция и чиято легитимност се оспорва от опозиционните партии. Евродепутатите подчертават значението на привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС заради това, че Сърбия е с най-ниските показатели в региона. Евродепутатите приветстват напредъка, постигнат от Сърбия в развитието на действаща пазарна икономика и насърчават сръбското правителство да продължи структурните реформи в тази област.
БТА