/ Thinkstock/Getty Images
Европейската комисия представи препоръки за повишаване на сътрудничеството в ЕС за борба срещу болестите, предотвратими чрез поставянето на ваксини, съобщиха от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Все повече интелигентни родители не имунизират децата си

Благодарение на ваксините всяка година между един и три милиона души остават живи. Световната здравна организация е на мнение, че през следващото десетилетие ваксините ще спасят живота на още 25 милиона души. Въпреки това в някои държави от ЕС се наблюдава разпространение на морбили и други болести, водещи до смърт, но предотвратими с поставянето на ваксини.

ЕК предлага да се разработят и изпълнят планове до 2020 г., като се заложи цел най-малко 95 на сто от гражданите да получат ваксина срещу морбили; да се въведат редовни проверки за поставянето на ваксини в училищата и на работните места; да се създаде европейски информационен портал до 2019 г., където да се предоставя обективна и прозрачна информация за предимствата и безопасността на ваксините; да се намалят възможностите от недостиг на ваксини чрез създаването на хранилище за данни на ЕС с информация за запасите и потребностите; да се осигури необходимото обучение на всички здравни работници.

ваксина
ThinkStock/Getty Images

Основни пропуски при поставянето на ваксини в ЕС

По последни данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), броят на случаите на морбили продължава да расте в много държави от ЕС и Европейското икономическо пространство. От 1 март 2017 г. до 28 февруари 2018 г. чрез Европейската система за наблюдение е докладвано за 14 813 случая на морбили.

РЗИ: Правото на децата да бъдат здрави стои по-високо от правото на родителите да избират ваксини

В 86 на сто от случаите, за които има данни дали болните са били ваксинирани, се оказва, че те не са имали ваксина. Всяка година най-малко 40 000 души умират от грип, понякога заради липсата на поставена ваксина.

Следващи стъпки

Предложението ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС и се очаква да бъде прието до края на годината. След това на всеки три години ЕК ще съобщава за постигнатия напредък.
БТА