Европейската комисия (ЕК) предлага мащабни нови инвестиции в цифрова инфраструктура. Те целят да помогнат на Европейския съюз да изпълни плановете си за свързаност и да адресират силно фрагментирания пазар.

Телекомуникационният сектор страда от фрагментиран пазар, липсва единен пазар. Телекомуникационните фирми работят основно на национално равнище и всички ние виждаме, когато пътуваме из Европа, че има празнини, когато няма свързаност”, заяви Маргрете Вестагер, заместник-председател на Европейската комисия.

В ЕС например работят над 60 големи и средни телеком оператора. В САЩ и Китай големите играчи са само по трима. Така европейският сектор е поставен в неблагоприятна позиция преди фундаменталната промяна на пазара, подхранена от технологичното развитие на мрежите, заради невъзможността на десетките малки играчи да финансират промяната. Днес Комисията призна този факт и представи новата политика в т.нар. „Бяла книга“.

България също е пример за силно фрагментиран пазар. За да се промени това, са нужни инвестиции - най-вече в нова технологична инфраструктура. „Говорим за мрежа, за софтуерни услуги, за това, което ще ни помогне да се позволи технологично развитие. Питаме се имаме ли инфраструктурата и тези, които могат да го направят, имат ли възможността да го направят. И отговорът е не”, заяви Тиери Бретон, европейски комисар за вътрешния пазар.

Според ЕК инвестициите в инфраструктура ще помогнат и за технологиите на бъдещето - като автономни автомобили и телемедицината. Изследвания на пазара показват, че дигитализацията може да бъде ключов инструмент за растеж на икономиката.

Например общият принос може да достигне до 1 трилион евро добавени към европейските икономики. За да се реализират тези резултати обаче ще са нужни сериозни инвестиции и ЕК е готова с план. „За следващите 6 години 200 млрд. трябва да се инвестират. Ние сме либерали и предпочитаме да не използваме публични средства, а да използваме частни инвестиции, но искаме да създадем подходяща рамка, за да ги привлечем”, заяви Тиери Бретон.

Консолидацията на телеком пазарите ще позволи повече и по-качествени инвестиции, както и да се запази дигиталният суверенитет на Европа и да се засилвани нейната конкурентоспособност в сектор, който ще предопредели нашето бъдеще.

"Потребителите зависят от нашите мрежи, те ги използват всеки ден на работа, в училище, за каквото и да било, у дома, свързвайки се с общини, лекари и т.н. като граждани това е важно. И с това се надяваме, че този свят хвана вълната за бързо внедряване на високоскоростна свързаност. Така че, колкото по-добре, колкото по-силен сектор на телекомуникациите в Европа имате, толкова по-бързо можем да го внедрим и колкото по-бързо можем да се уверим, че цяла Европа е свързана и способна да прави иновации, да бъде конкурентоспособна с други части на света. Така че мисля, че има какво да спечелим от тази "Бяла книга", заяви Лиз Фър, директор на Европейската асоциация на операторите на телекомуникационни мрежи.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня