/ iStock/Getty Images
Незаконната заетост е главна причина за незаконната миграция. Този извод се съдържа в документ, представен днес от Европейската комисия.

ЕК започва производство за нарушение срещу България

Допълва се, че незаконното наемане на работа води до експлоатация на работниците и накърняване на права, и лишава държавите от данъчни постъпления. ЕК отчита, че засега не се прилагат достатъчно правилата на ЕС за наказания на работодателите, които наемат служители извън закона. Комисията предупреждава, че занапред ще завежда наказателни процедури срещу страните, които не прилагат правилата.

Пандемията е довела до временен спад в броя на мигрантите миналата година спрямо 2019 г., се отчита в доклада. Същевременно населението на ЕС е намаляло с около 300 000 души.

ЕК създава нов орган за реагиране при извънредни здравни ситуации

Посочва се, че в последните месеци често незаконните мигранти пристигат в ЕС през централната и западната част на Средиземно море, както и през Беларус. В края на юни в ЕС е имало около 700 000 заявления за предоставяне на убежище, по които предстои решение и това бележи най-големия спад от 2015 година.
БТА