/ thinkstock
Европейската комисия представи обобщение на докладите, които е получила от Фейсбук, Гугъл и Туитър за усилията им за пресичане на дезинформацията.

Комисията отбелязва, че в доклада на Фейсбук са отчетени случаи на "намеса" на държави извън ЕС. В документа не е посочен броят на фалшивите профили, закрити заради злонамерени действия, насочени срещу ЕС. Липсват данни за резултатите от предприетата проверка на разпространяваните реклами.

ЕК: България е сред държавите с икономически дисбаланси

Гугъл е отчел действията за подобряване на проверката на рекламите държава по държава, но не става ясно доколко тези действия са успели да възпрепятстват разпространението на дезинформация или на подвеждаща реклама. Предстои търсачката да започне да изготвя доклад за прозрачност на политическите реклами, след като подобни реклами започнат да постъпват.

Туитър засега не е осигурил данни за подобряването на проверките на рекламите. Тази платформа е отложила въвеждането на правилата за прозрачност на политическата реклама.

Великобритания с остри критики към Фейсбук

ЕК отбелязва, че трите дружества са сред подписалите доброволните правила за противодействие на дезинформацията. Дружествата приеха да се отчитат пред ЕК всеки месец. Комисията пояснява, че усилията са свързани с предстоящите през май избори за евродепутати, както и че в края на годината ще представи оценка на въздействието от предприетите стъпки. Комисията си запазва правото да въведе законодателни мерки, ако доброволните правила се окажат недостатъчни.
БТА