/ thinkstock
Европейската комисия е дала на Полша два месеца, за да приведе съдебната си реформа в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Ще разклати ли Полша ЕС?

В началото на април ЕК уведоми Полша за стартирането на нова процедура спрямо Варшава заради неспазването на принципите на върховенството на закона и съдебната реформа.

„Полските власти имат два месеца, за да предприемат мерки, необходими за съответствие на нашето мотивирано заключение. Ако Полша не ги приеме, ЕК може да изпрати този въпрос в Съда на ЕС“, се казва в комюникето.

ЕК предлага Полша да остане без глас в ЕС, не спазвала правилата

Полските власти проведоха съдебна реформа, заради която страната е заплашена от дисциплинарни мерки на ЕС. Влезлият в юли закон „За Върховния съд“ даде право на президента да удължава мандата на съдиите след достигането на пенсионна възраст, която беше намалена до 65 години.

ЕК смята, че предоставянето на подобни пълномощия на президента нарушава договора за ЕС. Комисията се обърна към съда на ЕС с искане временно да се преустанови действието на полската реформа.
БГНЕС