Шумът от индустрията и строежите на пътища и сгради не само вреди на дърветата и на разнообразието от растения, но отрицателното му въздействие продължава и след като е спрял, съобщи АФП, позовавайки се на американски учени.

Горите - белите дробове на планетата (СНИМКИ)

Шумовото замърсяване от човешка дейност се увеличи значително от средата на миналия век. Затова биолозите проучват въздействието му върху флората и фауната.

гора дървета
iStock/Getty Images

Предишни изследвания вече разгледаха краткосрочния му ефект. Той прогонва полинаторите, като насекомите, по дърветата. Малко специалисти обаче са изследвали дългосрочното му въздействие.

Интервалът между цъфтежа и разлистването на дърветата се увеличава

Американски учени наблюдаваха 15 години дървета, изложени на силен шум в Ню Мексико.

Резултатите им, публикувани в сп. "Протоколи на Кралското дружество В", разкриха, че младите кълнове на боровете са намалели със 75 процента в шумните зони в сравнение с тихите.

гора дървета
iStock/Getty Images

В районите, където отново се е възцарила тишина, дърветата - хвойна и бор, не само не се възстановили, но и младите кълнове останали малко, а птиците не се завръщали.

Унищожаването на амазонските гори е нараснало със 17% през 2020 г.

"Ефектът от предизвиканото от човека шумово замърсяване се инфилтрира в структурата на тези горски общности“, коментира един от авторите на изследването Клинт Франсис, биолог от Калифорнийския политехнически университет. „Констатирахме, че изчезването на шума на означава възобновяване на екологичните функции".

Полинаторите остават настрани, дори да спре шума, защото се научават да избягват определени зони.
БТА