/ ThinkStock/Getty Images
33 000 души умират всяка година заради инфекции с резистентни на антибиотици бактерии, се казва в съобщение на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.
Изследване на Европейския център показва, че "бремето" на пет типа инфекции, причинени от устойчиви на антибиотици бактерии, поражда безпокойство за общественото здраве ЕС и в Европейското икономическо пространство.

Учени предупреждават за епидемия, за която няма да има лекарства

Бремето на болестта се изчислява на базата на броя на случаите на зараза, на приписваните смъртни случаи и на очакваната продължителност на живота, адаптирана към състоянието на физическа недееспособност, се припомня в съобщението на европейския център. Оценките в изследването на центъра са въз основа на данни от Европейската мрежа за наблюдение на антибиотичната резистетност.
 

Thinkstock/Getty Images


Властите казват, че "оценяваното бреме на инфекциите с устойчиви на антибиотици бактерии в ЕС/ЕИП е значително сравнено с това на други инфекционни заболявания и че то се е увеличило от 2007 г. насам. Стратегии за превенция и контрол на устойчивите на антибиотици бактерии изискват координиране на ниво ЕС/ЕИП и на глобално ниво.

Опасна бактерия се разпространява в болници в целия свят

Но изследването показва, че приносът на различни резистентни на антибиотици бактерии към цялостното бреме на заболяванията варират значително между отделните страни. Това подчертава нуждата от стратегии за превенция и контрол, разработени "по мярка" за нуждите на всяка страна от ЕС/ЕИП", се казва в изследването на европейския център.

В него се посочва, че всяка година 33 000 души умират като пряко последствие от инфекция, дължаща се на резистентна на антибиотици бактерия и че бремето на тези инфекции е сравнимо с това на инфлуенцата, туберкулозава и СПИН/ХИВ взети заедно.

Най-страшната епидемия в света може да тръгне от метрото

Изследването показва също, че 75% от бремето на заболяванието се дължи на вътреболнични инфекции и че намаляването на това посредством превенция на инфекциите и мерки за контрол, както и посредством управление на предписването на антибиотиците, може да бъде постижима цел.
 

Thinkstock/Getty Images


Изследването констатира, че 39% от бремето на болестта е причинено от инфекции с бактерии, устойчиви на така наречените антибиотици, до които се прибягва като последен вариант, като карбапенемс и колистин.

Учени са дешифрирали геномите на над 3000 опасни бактерии

Това е увеличение в сравнение с 2007 г. и е обезпокяващо, защото тези антибиотици са последните наличнии опции за лечение. Когато и те не се оказват ефикасни, е изключително трудно или, в много случаи, невъзможно да се лекуват инфекции.
БТА