/ iStock/Getty Images
Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето е услуга със социална значимост. Тя поставя на първо място зачитането на интересите на децата и правото им на консултиране, информиране и защита от всяка форма на злоупотреба и насилие с тях. Основната цел и задача на консултантите на телефон 116 111 е предоставянето на безопасно пространство за споделяне, намаляване силата на действие на преживяваните към момента нежелани мисли и емоции, и оказване на психологическа подкрепа. Тази подкрепа има за цел да мобилизира всички сили за справяне и да насърчи търсенето на последваща професионална помощ, ако това е необходимо.

Работата на психолозите на линията се извършва по методология, която е утвърдена от председателя на ДАЗД. Ежеседмично, съвместно с експерти от Агенцията се обсъждат и всички случаи от 116 111.

Информацията от телефонната линия само за периода от 01.05.2020 г. до 25.08.2021 г. показва, че са проведени над 25 601 консултации за оказване на психологическа подкрепа на деца или на техни родители, а други 856 от тях са получили информация по въпроси, които се отнасят до системата за закрила, помощ и подкрепа на деца в България.

Специалната процедурата за работа на Националната телефонна линия за деца 116 111 е разработена в случай на обаждания за: връзки и взаимоотношения, случаи на родителско отчуждение, обаждания, свързани с ранни бракове и раждания, обаждания, свързани с просещи деца, деца със суициден риск, работа с деца, преживели или свидетели на домашно насилие, работа с деца, пострадали от насилие (неглижиране, емоционално, физическо или сексуално насилие), деца, жертви на престъпления, информация за вредно и незаконно съдържание с деца в Интернет, обаждания, свързани с деца-чужди граждани, деца, употребяващи наркотични вещества, училищен тормоз, деца, жертви на трафик, сексуална и трудова експлоатация, деца, за чиито родители има данни за психично разстройство или зависимост и др.

„Най-важното при всеки разговор е да се изгради връзка на доверие между лицето, което има нужда от помощ и консултанта от линията. Често децата, които звънят на телефон 116 111 не знаят, как да назоват емоциите си и как да ги преработят – например изблиците на гняв, агресия или страх. Затова им се осигурява подкрепяща среда, която позволява на детето да води свободен и отворен разговор с консултанта. В този разговор няма вземане на страна или осъждане на реакция спрямо събитие – това е процес, при който консултантът насърчава и помага на обаждащия се да вземе решение, различно от първосигналното.“, пояснява председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

В работата си консултантите на 116 111 приемат своевременно всяко обаждане, правейки първична оценка – събиране на обща информация за същността на проблема, за който се търси съдействие и заявката/очакванията на обаждащия се.

Когато се подава сигнал за дете в риск, то той може да е от дете, родители, граждани, държавни органи или други лица.

При провеждане на всеки разговор на телефон 116 111 специалистите, работещи на него освен консултация или оказване на психологическа подкрепа, разясняват подробно на обаждащия се и какви действия за подкрепа ще предприеме екипа на ДАЗД в бъдеще по съответния случай.

За психолозите, които работят на телефон 116 111, е важно да успеят да променят начина на мислене на човека, който има нужда от помощ. Децата например вярват, че при определени стресови ситуации всичко, което им се случва, е най-лошото възможно. Това се дължи в голяма част на липсата на опит и перспектива, за да осъзнаят какъв е истинският проблем. Тогава се пораждат натрапливи мисли, които водят до промяната в настроението: стрес, тревожност и изграждане на грешни изводи за тях и заобикалящия ги свят. И това става кръговрат – погрешни изводи – натрапливи мисли – поведение.

„Едно обаждане на Националната телефонна линия 116 111 може да бъде много полезно за откриване на решения, себепознание, може да подобри комуникативните способности, може да помогне при пълноценното общуване. Като цяло, усещането е че говориш с близък и топъл човек, който ще те разбере и на когото можеш да имаш доверие.“, споделя още д-р Лилова

Наблюденията към момента относно информираността на обществото за съществуване на линията показват, че все още има деца, родители, граждани и професионалисти, работещи с деца, които не са информирани за възможността да получат консултация, психологическа подкрепа чрез линията или да сигнализират за дете, което е в риск.

Линията работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно за територията на цялата страна. Споделеното на телефон 116 111 остава поверително и анонимно, а мисията на ДАЗД е да помогне на всяко българско дете да има щастливо детство и благополучие в развитието си.