Уникална книга за етносите издаде областна управа в Сливен
Уникална книга за етносите издаде областна управа в Сливен / netinfo

Уникална книга, събрала празниците на седем етноса, живеещи в област Сливен, издаде областна управа. „Празникът – моят и на другия до мен” представя в снимки и текст обичаи и традиции, останали до днес от празничния и семеен календар на българи, турци, роми, арменци, каракачани, руснаци и евреи. Книгата е по проект „Вечер на етносите – в песен, танц, цвят и вкус” на областна администрация – Сливен и издаването й се финансира от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси.

Вобласт Сливен съжителстват седем общности като според последни данни, 74,4% са българите, 10,5 % - турците, 12,3 на сто от населението се самоопределят като роми, 0,1 % арменци, 1% са каракачаните, 0,2 % руснаци и 0,02 на сто като евреи. Представените в книгата празници са разделени на зимни, пролетни и летни, като някои от снимките в изданието са уникални от лични архиви. „Искахме книгата да е на повече от един език, затова текстовете са преведени и на английски. Така ще можем да използваме „Празникът – моят и на другия до мен” като своеобразна визитка на общината”, каза областният управител Христина Чолакова.