/ iStock
Електрическите автомобили са важна част от енергийния преход. Те стават все по-популярни, като международната търговия с хибридни автомобили (както обикновени, така и плъгин) и изцяло електрически автомобили постоянно нараства, съобщава европейската статистическа служба Евростат.

През 2021 г. страните членки на ЕС са похарчили 11,8 милиарда евро за вноса на обикновени хибриди (41 на сто от общия внос извън ЕС на хибридни и електрически автомобили), 11,4 милиарда евро за изцяло електрически автомобили (39 на сто) и 5,9 милиарда за плъгин хибриди (20 на сто). За всички три категории автомобили стойността на вноса е била по-малка от съответната стойност на износа от ЕС. Износът на обикновени хибриди е струвал 22,9 милиарда евро, което е над половината от общия износ извън ЕС на хибридни и електрически автомобили (55 на сто), този на изцяло електрически автомобили е възлязъл на 12,3 милиарда евро (29 на сто), а на плъгин хибриди е бил на стойност 6,8 милиарда евро (16 на сто).

В стойностно изражение общият износ извън ЕС на хибридни и електрически автомобили през 2021 г. е бил на обща стойност 42 милиарда евро, което е растеж с почти 800 на сто спрямо 2017 г. (4,7 милиарда евро). Стойността на общия внос се е увеличила с над 400 на сто от 5,6 милиарда евро през 2017 г. до 29 милиарда евро през 2021 г.

Стойността на вноса на обикновени хибриди в ЕС се е повишила със 165 на сто през 2021 г. спрямо 2017 г. (11,8 милиарда евро през 2021 г. спрямо 4,5 милиарда евро през 2017 г.). През същия период стойността на вноса на хибридни автомобили се е увеличил с почти 800 на сто (5,9 милиарда евро спрямо 0,67 милиарда евро), а на електрически превозни средства е скочила с 2400 на сто (11,4 милиарда евро спрямо 0,46 милиарда евро).

При износа най-големият растеж е отчетен при обикновените хибриди: през 2021 г. износът се е увеличил с над 5000 на сто спрямо 2017 г. (22,9 милиарда евро през 2021 г. спрямо 1,6 милиарда евро), а на плъгин хибриди е нараснал със 150 на сто (6,8 милиарда евро спрямо 2,7 милиарда евро).
БТА