Стимулират самостоятелното учене през целия живот
Стимулират самостоятелното учене през целия живот / снимка: Sofia Photo Agency

Ново учебно съдържание и нови учебници за учениците между 8-ми и 12-ти клас ще бъдат разработени до 2013-та година според националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание. Тя беше представена от заместник-министъра на образованието Кирчо Атанасов по време на националната конференция „Развитие на ученето през целия живот в България”.

В 10 годишната програма е заложено създаването на скала за рейтинг на училищата, въвеждане на нова система за подбор на училищните директори и на система за признаване на квалификации, придобити чрез неформално или самостоятелно учене. „Основната цел на програмата е да осигури равен достъп до качествено образование и социалната реализация на децата”, обясни заместник-министър Кирчо Атанасов.

„Имаме различни видове училища в България като се започне от деца със специални образователни потребности и се стигне до талантливите деца, организирани в специални учебни заведения, за да може да се осигури на всяко дете собствена писта, в която то да набере максималната скорост, чрез която може да се развива”, коментира Атанасов.

Той припомни, че в момента се разработва електронно учебно съдържание за всички учебни дисциплини в гимназиалната степен.