Питейната вода в столицата е с отлично качество
Питейната вода в столицата е с отлично качество / netinfo
Докладите на Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ) за 2007 г. показват, че питейната вода в София е с отлично качество и напълно отговаря на нормативните изискванията в Наредба № 9 на Министерството на околната среда и водите.

През 2007 г. от СРИОКОЗ са изследвани 1264 проби от 38 района на столицата. При проверката не са установени нарушения в качеството на водоснабдяването и не е имало случаи, в които се налага намесата на Министерство на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве.

Лабораторният изследователския комплекс (ЛИК) на “Софийска вода” също ежедневно контролира качествените показатели на водата. През два часа се обработват проби от входа и изхода на двете пречиствателни станции в Бистрица и Панчарево. За да следи качеството на водата и на цялата територия на Столична община, през миналата година дружеството е взело около 1800 проби за анализ от 78 постоянни точки, като периодичността и местата са съобразени с гъстотата на населението.