Питейната вода в столицата е с отлично качество
Питейната вода в столицата е с отлично качество / netinfo

Питейната вода в столицата е с отлично качество и напълно отговаря на нормативните изискванията в Наредба № 9 на Министерството на околната среда и водите. Това сочат докладите на Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве за състоянието на питейната вода в град София за първите три месеца на година, съобщиха от „Софийска вода” АД.

Изследвани са 306 проби от 38 района на столицата. При проверките не са установени нарушения при водоснабдяването и не е имало случаи, в които се налага намесата на Министерство на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве.

СРИОКОЗ изготвя всеки месец справки за състоянието и качествата на питейната вода в столицата. Резултатите от тях винаги са показвали, че няма отклонения от изискванията при водата, която се подава към разпределетилната мрежа на града.

Централната химико-бактериологична лаборатория на “Софийска вода” АД също ежедневно контролира качествените показатели на водата. За да следи качеството на водата на цялата територия на Столична община, „Софийска вода” взима проби за анализ от 78 постоянни точки, като периодичността и местата са съобразени с гъстотата на населението. През два часа се обработват проби от входа и изхода на двете пречиствателни станции в Бистрица и Панчарево.