Образи незаличими...
Образи незаличими... / netinfo

"Образи незаличими" е името на уникална фотоизложба, подредена във фоайетата на Народния театър "Иван Вазов". Експозицията е съставена и наредена от Иво Хаджимишев. Той е подбрал 120 снимки на хора, свързали живота си с първата ни сцена, като Пейо Яворов, Кръстьо Сарафов, Константин Кисимов, Ружа Делчева, Олга Кирчева, Стефан Гецов... Най-старата фотография е от 1909 г., тя е запечатала изпращането на чешкия артист и режисьор Йозеф Шмаха.

В изложбата са включени и фотоси от някои от най-популярните постановки, играни в Народния театър. Подредени са също така декорите от тях и дори костюмите на артистите.

Фотографът Иво Хаджимишев разказва: „Историята на тази изложба започва преди 30 години, когато в желанието си да ме привлече на постоянна работа, директорът на театъра, писателят Дико Фучеджиев, се разпореди да се изгради съвременна фотолаборатория. Мястото й бе отредено в подземните площи - близо до камерната сцена. Когато отидох да разгледам бъдещото работно място, видях, че помещението вече е разчистено. Между изпочупените вещи, приготвени за изхвърляне, забелязах слабите отблясъци на разхвърляни по земята стъкла. В полумрака приличаха на разтрошен на много частици прозорец. Осъзнах, че това са пръснати по земята стъклени негативи - разпиляна и тръгнала към боклука памет за историята на Народния театър в образи. Събрах около петстотин стъклени негатива, които предадох лично на директора с молба да бъдат съхранени в музея и по възможност идентифицирани. Обясних, че тези изображения са изключително ценни, без значение дали в музея има фотокопия от тях. Когато едва сега стана възможно да осъществя старата си мечта, видях, че в продължение на тези 30 години, в музея на театъра са били събрани още много такива негативи, които са имали същата съдба - готови за изхвърляне при разчистване на складове с реквизит и декори. Вече може да се каже, че днес са върнати към живот общо 1730 стъклени негатива от репертоара на Народния театър".

"Образи незаличими" може да бъде разгледана до 6 април, всеки ден от 15.00 до 18.00 ч., а входът е свободен.