/ iStock/Getty Images
От началото на октомври Националният статистически институт започва провеждането на изследването "Европейско здравно интервю 2019", съобщиха от НСИ.

НСИ: Нараства търговията на България с трети страни

Изследването е с 5-годишна периодичност и е включено в Националната статистическа програма за 2019 година. При провеждане на наблюдението се спазват изискванията на европейското и националното законодателство, както и методологическите документи, препоръчани или разработени от Евростат. Всички държави членки прилагат обща методология и хармонизиран въпросник, като по този начин се осигурява съпоставима информация за здравното състояние, ползването на здравни услуги, както и някои фактори, които са от решаващо значение за здравето на хората.

НСИ: През август сме посрещнали повече туристи

В изследването ще участват 5 050 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, което гарантира представителност на резултатите. В периода октомври - декември 2019 г. домакинствата ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници. Ще бъдат анкетирани 11 500 души на възраст 15 и повече години. В рамките на проект "Претестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю" съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия ще бъде събрана информация и за 1 550 деца на възраст до 15 години.
БТА