Намериха оловен медальон на Хера в Никополис ад Иструм
Намериха оловен медальон на Хера в Никополис ад Иструм / снимкa: DarikNews

Медальон от олово с изображения и надпис на старогръцки език бе открит при разкопките в античното селище Никополис ад Иструм край Велико Търново. Медальонът няма аналог сред подобните, произхождащи от българските земи, обясни ръководителят на проучването Павлина Владкова.

Находката е с диаметър 3 см, като в горната част е запазен фрагмент от окачалката. Върху лицевата му страна има релефно изображение на два пауна с разперени опашки, обърнати един към друг, а под тях украса от врязан мрежест орнамент. В долната част се чете надпис на старогръцки език, който в превод означава „На господарката".

Няма съмнение, че медальонът е посветен на богинята Хера, (в превод от  гръцки означава „господарка"), съпруга на Зевс, повелителка на облаците, мълниите и бурите и богиня на брака и съпружеската любов.

Намериха оловен медальон на Хера в Никополис ад Иструм
netinfo

Медальонът произхожда от обществена сграда в западната част на форума на града и несъмнено е носен от жена, вероятно омъжена, смята Павлина Владкова. Палеографските особености на буквите върху медальона показват, че предметът може да бъде датиран през първата половина на ІІІ в. - времето на най-големия разцвет на града. Гръцкият надпис и почитта към върховното гръцко божество за пореден път доказват, че това е езикът, който ползва, разбира и на който говори населението тук.  Дали собственичката е била тракийка, римлянка или пришълка от някои от малоазийските градове може само да се гадае.

Хера е сред божествата, които се почитат в целия гръцки и римски свят. На нея самостоятелно или пък на Капитолийската троица (Зевс, Хера и Атина) видни граждани на Никополис са посветили няколко надписа и издигнали постаменти, върху които е имало бронзови статуи на божествата, за съжаление недостигнали до нас. Но надписите са добре съхранени и са категоричното доказателство за популярността на култа, заключава Павлина Владкова.