Лабораторно-изпитвателният комплекс в „Софийска вода” има нов мениджър
Лабораторно-изпитвателният комплекс в „Софийска вода” има нов мениджър / netinfo

Теодора Тодорова е новият мениджър на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода”.

„Показателите на питейната вода се следят непрекъснато от Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода” , каза Теодора Тодорова. „На всеки два часа се вземат проби в Пречиствателните станции за питейни води и ежедневно от още 70 точки от водопроводната мрежа в столицата.

Същевременно Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) осъществява независим контрол на качеството на водата. Всички анализи на пробите на питейната вода са в определените в Наредба 9 норми и отговарят на всички нормативни изисквания”.