Кой е Николай Петров - министър на здравеопазването

Кратка биография

Николай Петров - министър на здравеопазването
Николай Петров - министър на здравеопазването / БГНЕС, архив
Кратка биография
Генерал-майор проф. Николай Петров e роден на 29 август 1959 г., в Средец.

Завършва медицина във ВМИ Варна през 1985 г. Работи като клиничен ординатор (1989-1991г.), началник на Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – Военна болница, Бургас (1991-1992 г.); ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА – София (1992-2004 г.).

От 2004 г. е началник на Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение към ВМА. Заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ – София към ВМА от 2007 г.
От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на здравеопазването в състава на служебното правителство на Марин Райков.

През пролетта на 2014 година проф. Николай Петров е назначен на длъжност „Началник на Военномедицинска академия” и удостоен с висше офицерско звание ”бригаден генерал”.

Специализира в Париж и Бордо, Франция, Швейцария, САЩ. През 2002 г. завършва курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО”, Франция. Придобива диплома по "Международно право на военните конфликти" (2004г.), Spies, Швейцария; диплома по "Регионална и проводна анестезия" (2003г.), Страсбург, Франция.

Защитава степен „Магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ, София (2007г.) и специалност по „Спешна медицина” в МУ, София (2008г.).

Придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2001 г.; през 2002 г. е избран за „Доцент”; през 2011 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”, а през 2012 г. е избран за „Професор” по анестезиология и интензивно лечение.
Владее английски, френски и руски език.

Проф. Петров е автор на четири и съавтор на 10 книги и над 170 публикации – научна медицинска литература. Главен редактор на списание „Анестезиология и интензивно лечение”. Главен редактор на списание „Клинично хранене”.

Републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (от 2004г.); национален консултант по анестезиология и интензивно лечение (от 2004г.); член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение (от 2004г.); член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене (от 2004г.); член на Европейската асоциация по интензивна медицина (от 2006г.); член на Американската асоциация на анестезиолозите (от 2008 г.).
Президент на Дружеството на анестезиолозите в България (от 2009г.). Президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене (от 2008г.). Избран за вицепрезидент на Световната асоциация по интравенозна анестезия през май 2014 г.

Проф. Петров е женен, с три деца.