Красимир Вълчев - министър на образованието
Красимир Вълчев - министър на образованието / offnews.bg
Кратка биография
Красимир Вълчев е на 41 години.

От 2002 г. е работил в Министерството на финансите, като в по-голямата част от времето е бил ангажиран с работа по изготвянето и изпълнението на държавния бюджет в частта му за образование;

От септември 2009 г. е главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката;

Като главен секретар на МОМН и експерт в МФ, той е участвал дейностите по регламентиране на делегираните бюджети, изготвяне на разходните стандарти, разпределение на средствата в системата, изготвяне на нормативни актове и др.