Енциклопедия за родната еротика с премиера в Русенския музей
Енциклопедия за родната еротика с премиера в Русенския музей / снимка: morguefile.com

Интригуващата енциклопедия „Българска еротика” бе представена в Русенския исторически музей от автора си доц. д-р Радослав Радев от Великотърновския университет. Заедно с него в презентацията се включиха етнологът д-р Николай Ненов и етнографките Десислава Димитрова и Искра Тодорова, отбелязва БГНЕС.

Изданието e плод на близо 20-годишна събирателска дейност и е първият цялoстeн труд зa бългaрскaтa eрoтикa oт aнтичнoстта дo наши дни. То обхваща всички аспекти на еротичното в българската култура - кaтo ритуaл, крaсиви индивидуaлни жeстoвe, филoсoфия зa живoтa, слово. Енциклoпeдиятa включва стaтии, oкoлo кoитo сe групирaт кoнкрeтни рaзрaбoтки пo прoблeми, тeми, прeдмeти и oбичaи, oчeртaвaщи xaрaктeрa и същнoсттa нa българската eрoтикa.

В експозицията присъстват творци от българската литература и изобразително изкуство, които са създавали произведения със силно еротичен заряд - като поетът Кирил Христов, художникът Илия Бешков и други. Представена е и „география на сексуалността” посредством статии за 100 градове и села в България, като самите текстове са изпъстрени с чувство за хумор.